PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ KEDIAMAN | KOLEJ MOHAMAD RASHID
» PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ KEDIAMAN

PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ KEDIAMAN

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan  bagi memelihara ketenteraman  dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

Dokumen rujukan yang digunakan adalah :

  1. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah –Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005
  2. Perintah Tetap Universiti Putra Malaysia (Kolej Kediaman), Kolej Mohamad Rashid) 2015

PERATURAN  KEDIAMAN PELAJAR UPM Kebersihan rumah/bilik adalah tanggungjawab bersama....selanjutnya...
BVMEI0b:08:52